Muaythaitv.com

Kunlun Fight 79

Le Samedi 15 Décembre 2018
Bin He Xi Lu Fu Lu
, Taiyuan Shi
Chine
Combat n°11 : Tournoi, Finale
-66 kg  /  K-1
Vainqueur : Sergei KULIABA
Décision
Combat n°10 : Tournoi, Demi-finale 1
-66 kg  /  K-1
Vainqueur : Sergei KULIABA
Décision (unanime)
Combat n°9 : Tournoi, Demi-finale 2
-66 kg  /  K-1
Vainqueur : Gu HUI
Décision (unanime)
Combat n°8 : Tournoi, Quart de finale 1
-66 kg  /  K-1
Vainqueur : Sergei KULIABA
Décision (partagée)
Combat n°7 : Tournoi, Quart de finale 2
-66 kg  /  K-1
Vainqueur : Gu HUI
Décision (unanime)
Combat n°6 : Superfight
-66 kg  /  K-1  /  3x3 min.
Vainqueur : Soufiane KADDOURI
Décision (unanime), Round 4
Combat n°5 : Tournoi, Quart de finale 4
-66 kg  /  K-1
Vainqueur : Sun ZHIXIANG
Décision (unanime)
Combat n°4 : Combat réserve
-66 kg  /  K-1
Vainqueur : Lü RUILEI
KO, Round 1
Combat n°3 : Superfight
-70 kg  /  K-1
Vainqueur : Song SHAOQIU
Décision
Combat n°2 : Superfight
-61.5 kg  /  K-1
Vainqueur : Wang WENFENG
Décision
Combat n°1 : Superfight
K-1
Vainqueur : Zhang CHUNYU
Décision